Homework 4.

Homework 4

Tehtävänanto on kopioitu Tero Karvisen sivulta:
http://terokarvinen.com/2018/aikataulu–palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to–loppukevat-2018-5p

a) Tee skripti, joka tekee koneestasi salt-orjan.

c) Vagrant. Asenna Vagrant. Kokeile jotain uutta kuvaa Atlaksesta. Huomaa, että kuvat ovat vieraita binäärejä, ja virtuaalikoneista on mahdollista murtautua ulos. Jokohan Ubuntun virallinen  Suodatin: VirtualBox, järjestys: Most downloads. https://app.vagrantup.com/boxes/search?provider=virtualbox

Vagrant asennus ja komennot

Asensin Vagrant ja Virtualbox:

$ sudo apt-get install -y vagrant virtualbox

Vagrant komennot ja ohjeet:

Home kansiossa luodaan “vag” niminen kansio. Tahan jatkossa asennetaan meidan virtuaaliset koneet:

$ mkdir vag

Tasta asennetaan uuden virtuaalikoneen:
https://app.vagrantup.com/bento/boxes/ubuntu-16.04

/vag$ vagrant init bento/ubuntu-16.04

Saadaan vastausta:

Huomataan, etta asennuksen jalkeen saatiin tiedosto “Vagrantfile” josta loytyi meidan asentama virtuaalikone.

# Every Vagrant development environment requires a box. # You can search for boxes at
# https://vagrantcloud.com/search.
config.vm.box = "bento/ubuntu-16.04"

Seuraavaksi “nostetaan” meidan uusi virtuaalikone komennolla:

/vag$ vagrant up

“Tässä vaiheessa asennus pysähtyi puolessa välissä ja sain ilmoituksen, että minulla kuulema ei ole tilaa asentaa sitä virtuaalikonetta. En jaksanut taas taistella puoli päivä virhen ja LiveUSBn kanssa ja siirryin Linux Mint:lle joka on asennettu koneelle.”

Mintillä asennus onnistui:

Seuraavaksi otetaan ssh yhteyttä meidään uudeen virtuaalikoneeseen:

/vag$ vagrant ssh

Komennolla voidaan tutkia, mitkä virtuaali koneet ovat asennettu ja päällä:

vagrant status

Eli voidaan tämän nimen avulla avata yhteys tiettyn koneeseen:

vagrant ssh default

tai

voit käyttää komento:

vagrant global-status

ja selvittää virtuaalikoneen ID ja sen avulla ottaa SSH yhteyttä:

vagrant ssh exampleID

Jos haluat sammutta VM:

vagrant halt "name or ID"

Käynnistä uudestaan:

vagrant up "name or ID"

Poistaa kokonaan:

vagrant destroy "name or ID"

Vaihdetaan nimi:

https://stackoverflow.com/questions/17845637/how-to-change-vagrant-default-machine-name

Nimen vaihto kuuluu tehda ennen VM asennusta!

Alkuperäinen tiedosto ilman #kommentoituja riveja:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "bento/ubuntu-16.04"
end

Muokataan niin, että vaihdetaan sen nimi:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "bento/ubuntu-16.04"
 config.vm.define :ubuntuVM do |t|
 end
end

Komennolla “vagrant status” voidaan nähdä, että nimi muuttui:

Current machine states:

ubuntuVM         running (virtualbox)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *