Homework 3. Versionhallinta

Tehtävänanto on kopioitu Tero Karvisen sivulta:
http://terokarvinen.com/2018/aikataulu–palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to–loppukevat-2018-5p

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä a-kohdan lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.

b) MarkDown. Tee tämän tehtävän raportti MarkDownina. Helpointa on tehdä raportti samaan GitHub-varastoon kuin Salt-modulit. Tiedostoon .md-pääte. Tyhjä rivi tekee kappalejaon, risuaita ‘#’ tekee otsikon, sisennys merkitsee koodinpätkän.

c) Laita /srv/salt/ gittiin. Tee uusi moduli. Kloonaa varastosi toiselle koneelle (tai poista /srv/salt ja palauta se kloonaamalla) ja jatka sillä.

Aluksi ladataan git:iä komennolla:

$ sudo apt-get install git

Asennuksen jälkeen päästän heti käyttää git:iä ja aluksi annetaan ohjelmalle meidän tiedot:

$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "youremail@mail.com"

Yleiset komennot, jotka me tarvitaan git:ssä:

Luodaan uusi kanssio sekä .git kansion samalla:

git init dirname

Esim:
/srv $ sudo git init salt
Initialized empty Git repository in /srv/salt/.git/

Ensin tehdän muutos meidän uuteen kansioon, esim lisätään sinne hello.txt tiedoston ja lisätään sen komennolla:

git add .

Seuraavaksi varmistetaan muutoksia, sekä kerrotaan lyhyellä viestillä mitä muutoksia oli tehty:

git commit

Jos meillä olisi valmiiksi jo tehty varasto esim GitHub:lla ja me halutaan siirtää sitä meidän koneelle niin tarvitaan yllä olevien komentojen lisääksi kolme lisää.

Katsotaan ensin komentojen järjestys:

git clone 'linkki' # kopioi varaston suoraan koneelle
git add .
git commit
git pull
git push

Nyt aion kloonata minun valmiiksi tehty salt kansion GitHub:sta:
https://github.com/KonstantinGurin/salt

Eli nyt voidaan vaan lisätä ja/tai muokata tiedostoja.
Komennoilla git add . ja git commit tehdään muutoksia ja komennoilla git pull ja git push lähetetään niitä takaisin GitHub:in.

d) Näytä omalla salt-varastollasi esimerkit komennoista ‘git log’, ‘git diff’ ja ‘git blame’. Selitä tulokset.

Komennolla git log voi seurata mitä muutoksia oli tehty, kuka ne muutokset teki ja monelta se oli. Sekä täälä löytyy se info mitä me laitetaan git commit komennon aikana.

Git diff komento kertoo mitä eroa commiteillä on:

eli tässä näkee, että oli lisätty testfile.txt sekä näkyy sen sisältö.

Git blame näyttää tiedoston sisällön, aika milloin muokkaus oli tehty, kuka sen teki ja oliko tehty committi vai ei.

e) Tee tyhmä muutos gittiin, älä tee commit:tia. Tuhoa huonot muutokset ‘git reset –hard’. Huomaa, että tässä toiminnossa ei ole peruutusnappia.

Poistetaan top.sls tiedoston “vahingossa”.
Komennolla palautetaan tiedosto:

$ git reset --hard

f) Tee uusi salt-moduli. Voit asentaa ja konfiguroida minkä vain uuden ohjelman: demonin, työpöytäohjelman tai komentokehotteesta toimivan ohjelman. Käytä tarvittaessa ‘find -printf “%T+ %p\n”|sort’ löytääksesi uudet asetustiedostot.

Päätin asentaa pelin Wesnoth saltin avulla:

Tässä on init.sls tiedosto missä on listattu kaikki tarvittavat paketit (helpompi kyllä olisi asentaa vaan metapakettina, mutta halusin kokeilla tällä tavalla)

Komennolla asennetaan peli käyttäjälle “testslave”:

$ sudo salt "testslave" state.apply wesnoth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *